Klimbos Gerwen. Kleinschalig of niet?

1 oktober 2021

AbRvS 29 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2184. De raad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten stelt het bestemmingsplan “Lieshoutseweg 6, Nuenen” gewijzigd vast. Dit voorziet o.a. in de realisatie van “Het Boshuys”. De functiewijziging betreft o.a. een klim-, speel- en educatiebos met avonturenpad. Voor dat bos zijn de bestemmingen “Natuur” en “Horeca” voorzien. De raad heeft willen voorzien in een kleinschalige ontwikkeling, met een maximumaantal bezoekers, maar in die bedoeling is hij niet geslaagd. De planregels spreken namelijk bij beide bestemmingen o.a. van een “klim- speel- en educatiebos met avonturenbos met een maximaal daggemiddelde van 50 bezoekers”.

Onduidelijk is in de planvoorschriften echter wat onder daggemiddelde moet worden verstaan. Ook is niet duidelijk of het vermelde daggemiddelde voor de gronden met de bestemmingen “Horeca” en “Natuur” bij elkaar moeten worden opgeteld. Daarmee is niet duidelijk geregeld hoeveel bezoekers er maximaal tegelijk binnen de bestemmingsvlakken “Horeca” en “Natuur” mogen verblijven. Strijd met de rechtszekerheid dus. Het gaat dus ook fout op het punt van Natuurnetwerk Brabant, dat volgens de provinciale omgevingsverordening (IOV) geen intensieve recreatie toestaat. De kleinschaligheid is immers niet in de planregels vastgelegd.

De les voor de praktijk is dus dat planregels zeer zorgvuldig moeten worden opgesteld en moeten aansluiten bij wat de gemeenteraad stelt te willen bewerkstelligen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Rob.


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.