Skip to main content

Kansberekening schadevergoeding bij onrechtmatige besluit

In de uitspraken van de AbRvS van 5 november 2014 met nrs. 201403012/1/A3 en 201403029/1/A3, staat het thema ‘schadevergoeding wegens onrechtmatige besluitvorming’ centraal. In beide uitspraken ging het om besluiten van het college van B&W van de gemeente Utrecht, waarin was besloten om aan marktkoopmannen geen standwerkersplaats op een markt toe te kennen. In beroep worden deze afwijzingen door de rechtbank vernietigd wegens strijd met de gemeentelijke Marktverordening. Naar aanleiding van deze uitspraak hebben de marktkoopmannen een verzoek om schadevergoeding ingediend wegens onrechtmatige besluitvorming. Het college van B&W is van mening dat er geen causaal verband bestaat tussen de gestelde omzetschade en de onrechtmatige besluiten. Daarbij overweegt het college van B&W dat ook als de Marktverordening wél juist was toegepast, de schade zich had kunnen voordoen omdat de marktkoopmannen uitgeloot hadden kunnen worden voor een standplaats.

De rechtbank oordeelde dat ook het verlies van een kans in het schadevergoedingsrecht wordt erkend als grondslag voor schadevergoeding. Als het college van B&W de Marktverordening wel juist had toegepast, en een juiste loting hadden toegepast, dan hadden de marktkoopmannen meer kans gehad op toewijzing van een standplaats. Met deze standplaats hadden de marktkoopmannen omzet kunnen genereren, die zij nu – wegens de onrechtmatige besluitvorming – zijn misgelopen. De rechtbank gaat vervolgens zelf over tot vaststelling van de schadevergoeding, die aan de marktkoopmannen moet worden toegekend.

De AbRvS overweegt, in navolging van de rechtbank, dat er sprake is van een causaal verband. In afwijking van de rechtbank overweegt de AbRvS dat door de rechtbank ten onrechte geen kansberekening is toegepast bij de berekening van de schadevergoeding. De rechtbank is er volgens de AbRvS ten onrechte vanuit gegaan dat de marktkoopmannen bij een rechtmatige loting 100% kans zouden hebben om ingeloot te worden. Deze kansberekening past de AbRvS vervolgens toe op de door de rechtbank berekende schadevergoeding. Conclusie van de AbRvS is dat aan de marktkoopmannen een schadevergoeding moet worden toegekend, al is het bedrag lager dan het bedrag dat de rechtbank had toegewezen. Voor meer informatie over deze uitspraak, kunt u contact opnemen met Ineke.