Skip to main content

Kamerverhuur in strijd met bestemmingsplan?

29 augustus 2017

In Zwolle is geprocedeerd over de bewoning van een appartement door vier studenten. De vraag is daarbij of deze wijze van bewoning past in het bestemmingsplan. Het gaat om een bestemmingsplan waarin een woning is gedefinieerd als een gebouw of gedeelte van een gebouw dat blijkens aard, indeling en inrichting geschikt en bestemd is voor de huisvesting van één huishouden. Aangevoerd wordt dat sprake is van bewoning door een groep van vier studenten die in dit geval een gezamenlijke huishouding voeren. Die groep bestaat uit de dochter van de eigenaar van het pand en drie vriendinnen. Zij delen de kosten van bewoning, koken en eten samen, gaan samen op vakantie en geven er blijk van voor elkaar zorg te dragen. De woning heeft een gemeenschappelijke woonkamer, die dient als hoofdverblijfruimte, en vier kamers die fungeren als studieruimte en slaapkamer. Al met al stelt de eigenaar dat de bewoning van de woning nagenoeg overeenkomt met bewoning daarvan door een gezin.

De Afdeling oordeelt echter anders in haar uitspraak van 12 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:967. De Afdeling verwijst naar  een uitspraak van 17 juni 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI8471, waarin is overwogen dat het samenwonen van een groep studenten in overwegende mate wordt bepaald door de wens om gedurende de studietijd over huisvesting te beschikken. Alleenstaande studenten hebben niet de intentie om bestendig, voor onbepaalde tijd, een met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband met elkaar aan te gaan. Het gaat niet om een samenlevingsvorm die bestond vóór en stand zal houden ná bewoning van de woning. Het samenwonen kenmerkt zich in dit geval door een tevoren vaststaande tijdelijkheid van de samenwoning. Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 28 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:160, kan in een dergelijke situatie niet van één huishouding als bedoeld in de planvoorschriften worden gesproken. Dat het in dit geval niet om een grote groep studenten gaat, maakt dit alles niet anders. Het gaat nog steeds om een regulier studentenhuis.

Voor vragen over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique