Skip to main content

Is een boogkas een bouwwerk?

17 januari 2020

In de uitspraak van de Afdeling van 15 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:6) komt de vraag aan de orde of een boogkas die wordt gebruikt voor het kweken van planten, een bouwwerk is. De boogkas is ongeveer 1,5 m breed, 2,5 m lang en 1,75 m hoog. Appellant stelde zich op het standpunt dat geen sprake is van een bouwwerk, omdat het kweken een tijdelijk proces is en de boogkas dus ook alleen een tijdelijke functie heeft. Op basis van een verklaring bij de rechtbank gaat de Afdeling er vanuit dat dit tijdelijk kweken een periode van ca. 4 maanden in beslag neemt.

De Afdeling oordeelt dat sprake is van een constructie van enige omvang. Nu de boogkas bij herhaling voor een periode van 4 maanden op het perceel wordt geplaatst, moet worden geconcludeerd dat deze ter plaatse duurzaam functioneert. Er is dus wel degelijk sprake van een bouwwerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique