Skip to main content

Begunstigingstermijn bij illegale bewoning

17 januari 2020

De uitspraak van de Afdeling van 15 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:86) gaat over een last onder dwangsom die is opgelegd vanwege het in strijd met het bestemmingsplan bewonen van een voormalige agrarische bedrijfswoning. Het naast gelegen pluimveebedrijf (waar de woning in het verleden bij behoorde) had het verzoek om handhaving ingediend. Het college heeft ook in het verleden (in 2005) al een dwangsom opgelegd, waaraan de bewoners tijdig hadden voldaan.

Op basis van een bestemmingsplanherziening mocht de woning worden bewoond, waarna de bewoners weer in de woning zijn getrokken. Dit bestemmingsplan haalde de eindstreep bij de Afdeling echter niet. En zo ontstond opnieuw een illegale woonsituatie. Het college legt daar opnieuw een last onder dwangsom voor op, met een begunstigingstermijn van een jaar. Het pluimveebedrijf vindt deze termijn te lang.

De Afdeling oordeelt echter dat deze termijn, mede gelet op de voorgeschiedenis, niet onredelijk is. De Afdeling verwijst hierbij naar nog enkele andere recente uitspraken waarin is geoordeeld dat een begunstigingstermijn van een jaar niet onredelijk is (AbRvS 29 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2841 en AbRvS 2 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3307).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique