Invorderingsbeschikking ook aan gemachtigde sturen?

De uitspraak van de Afdeling van 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3404 heeft betrekking op een invorderingsbeschikking van verbeurde dwangsommen. Het bezwaar tegen deze beschikking is wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. Hierover gaat het ook in hoger beroep. De advocaat van overtreder voert aan dat er sprake is van verschoonbare termijnoverschrijding, omdat de invorderingsbeschikking niet ook aan hem als gemachtigde bekend is gemaakt. Dat had wel gemoeten, omdat hij bekend was als gemachtigde nu hij ook als zodanig had opgetreden tegen het besluit tot oplegging van de last onder dwangsom. De Afdeling ziet dat echter anders. De procedure over de last zelf was afgerond, en de invorderingsprocedure is een nieuwe, losstaande procedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.