Skip to main content

De PAS en referentiesituatie bestemmingsplan

Appellant stelt zich op het standpunt dat  dat de melding op grond van het PAS in het plan als referentie had moet worden gebruikt voor de vaststelling van de maximale ammoniakemissie die is toegestaan. De Afdeling oordeelt (nog steeds) dat moet worden uitgegaan van de huidige, feitelijke situatie als referentiekader. Daarbij gaat het om de feitelijke legale situatie ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan (vgl. de uitspraak van de Afdeling van 13 februari 2013; ECLI:NL:RVS:2013:BZ1284). De raad stelt zich terecht op het standpunt dat hij niet heeft hoeven uitgaan van de ammoniakemissie overeenkomstig de melding.

Verder is noemenswaardig dat in de betreffende planvoorschriften geen sprake is van een toename van ammoniakemissie, als het project volgens de PAS meldingsplichtig of vergunningvrij is. De Afdeling acht de betreffende bepaling duidelijk, maar geeft over de toelaatbaarheid van deze constructie geen oordeel. In 2018 zal er vast en zeker meer nieuws zijn.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan