Skip to main content

Gebouw of bouwwerk geen gebouw zijnde

Niet nieuw, maar wel handig voor de praktijk is de uitspraak van de AbRvS van 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3429 waarin de standaard jurisprudentie over de vraag wanneer een bouwwerk een gebouw is, wordt toegepast.

De zaak draait om een omgevingsvergunning voor de bouw van een horecavestiging met reclamemast (45 meter hoog) en een technische ruimte (3 bij 8 meter en 4 meter hoog) aan het Bagven Park te Breda. Vanuit de technische ruimte kan de mast door middel van een inpandige trap worden beklommen. De vraag is of de technische ruimte al dan niet met reclamemast kan worden aangemerkt als een gebouw.

De rechtbank stelt dat de mast een bouwwerk geen gebouw zijnde is. Volgens de vergunninghouder zijn de mast en de technische ruimte 1 gebouw. Ze zijn beiden gebouwd op 1 fundering en functioneel verbonden. Bovendien is de mast op zichzelf beschouwd ook een gebouw, omdat de mast via een inpandige ladder kan worden beklommen door mensen.

De Afdeling deelt het standpunt van vergunninghouder. Gelet op de (standaard) definitie van een gebouw in deze planregels, is van belang of de technische ruimte en/of de reclamemast een bouwwerk is, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Beide bouwwerken zijn ieder afzonderlijk een gebouw, omdat zij beiden door mensen kunnen worden betreden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike