Skip to main content

Intrekken ontwerpbestemmingsplan, maar nog wel besluit op verzoek nemen

21 augustus 2020

AbRvS 22 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1761. Appellant is eigenaar van een stuk grond met een agrarische bestemming tussen Groningen en Haren. Naar aanleiding van een ontwerpbestemmingsplan doelt appellant een verzoek op zijn perceel woningbouw toe te staan. Omdat de gemeenteraad het bestemmingsplan na bijna 2 jaar nog niet heeft vastgesteld, stelt appellant beroep in bij de Afdeling.

Vervolgens gaat de gemeentelijke trukendoos open en wordt het ontwerpbestemmingsplan ingetrokken. Dat mag niet aldus de Afdeling onder verwijzing naar ECLI:NL:RVS:2019:338: er ligt immers nog een verzoek van appellant. De gemeenteraad dient derhalve over de vaststelling van het bestemmingsplan nog een besluit te nemen, voor zover dat ziet op het perceel van appellant. De gemeenteraad besluit echter het bestemmingsplan niet vast te stellen.

De gemeenteraad heeft daarbij overwogen dat hij het gebied tussen Groningen en Haren open wenst te houden. Aan dat belang heeft de gemeenteraad in redelijkheid een zwaarder belang kunnen hechten dan aan het belang van appellant om zijn woningbouwplannen te realiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eelco