Skip to main content

Incidenteel gebruik van een terrein voor evenementen

3 april 2020

De raad van Bunnik gaf door middel van het bestemmingsplan ‘Huize Cammingha en Landgoederij’ medewerking aan een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van kasteel Huize Cammingha en het naast gelegen partycentrum De Landgoederij. In dat kader was op een deel van de gronden een groenbestemming gelegd, terwijl die gronden wel incidenteel gebruikt zouden worden voor evenementen.

Wegens het kortdurende en incidentele karakter ervan vond de raad dit niet ruimtelijk relevant, maar de Raad van State denkt daar in zijn uitspraak van 1 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:945) anders over. Het gebruik van deze gronden ‘is onderdeel van en ondersteunend aan het bedrijfsmatig gebruik van de overige gronden van het terrein voor horeca, als vergaderaccommodatie en als partycentrum’, en is alleen al daarom niet incidenteel. Dit gebruik hoort dus in het bestemmingsplan geregeld te worden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan