Skip to main content

In bestemmingsplan: regels over monumenten?

In de uitspraak van 28 januari 2015 heeft de AbRvS, nr. 201309501/1 het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeente Roerdalen voor een zogenoemde Vedische universiteit in Vlodrop nagenoeg geheel in stand gelaten. Deze universiteit zou worden opgericht in een voormalig Franciscanerklooster. Tegen het besluit tot vaststelling van het plan was ook door de initiatiefnemer, Meru, beroep ingesteld. Meru kon zich niet verenigen met de planregels ter bescherming van het rijksmonumentale karakter van het klooster.

De vraag rijst of voor dergelijke planregels plaats is omdat ook artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo voorziet in de bescherming van een rijksmonument. De Afdeling beantwoordt deze vraag niet met een duidelijk ‘ja’ of ‘nee’. De Afdeling overweegt dat andere ruimtelijk relevante belangen kunnen nopen tot het opnemen van een sloopvergunningenstelsel voor een rijksmonument. In dit geval blijkt noch uit het plan noch uit de toelichting daarop, noch uit het verhandelde ter zitting, waarom naast de bescherming op grond van de monumentale status van het klooster aanvullende beschermingsregels in het bestemmingsplan nodig zijn.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco.