Skip to main content

In bestemmingsplan ook regels voor evenementen

In de uitspraak van de AbRvS van 24 september 2014 (nr. 201304981/1/R4) is  bestemmingsplan Westerbork van de gemeente Midden-Drenthe aan de orde.  Diverse omwonenden komen op tegen de in het plan opgenomen ´evenementenzone´. Zij vrezen met name voor geluidsoverlast. De AbRvS overweegt, zoals reeds eerder is overwogen (zie onder meer AbRvS 24 december 2013, nr. 201301171/1/R2 en AbRvS 19 maart 2014, nr. 201306555/1/R2), dat met betrekking tot evenemententerreinen het op de weg van de planwetgever ligt om onder meer ten aanzien van het aantal evenementen per jaar, het soort evenementen en het maximum bezoekersaantal in het plan regels te stellen, indien dat uit oogpunt van goede aanvaardbaarheid van het evenemententerrein op een bepaalde locatie van belang is. In dit geval is naar het oordeel van de AbRvS onvoldoende onderzoek gedaan naar de overlast die van het evenemententerrein kan uitgaan.