Skip to main content

Kostenverhaal op verhuurder niet mogelijk

Op 10 september 2014 (nr. 201310113/1/A1) heeft de AbRvS een interessante uitspraak gedaan  over de vraag of de verhuurder als ‘overtreder’ in de zin van art. 1a, lid 2 van de Woningwet kan worden aangemerkt, en of derhalve de kosten van toepassing van bestuursdwang op deze verhuurder konden worden verhaald.

Wat was er aan de hand? In een huurwoning wordt een hennepkwekerij aangetroffen. Het college van burgemeester en wethouders gaat over tot het onmiddellijk toepassen van bestuursdwang en ontmantelt de kwekerij. Vervolgens worden de kosten van deze toepassing van bestuursdwang op de verhuurder verhaald. In de praktijk is dat zeker niet ongebruikelijk, en de AbRvS oordeelt in het algemeen ook dat de kosten op de verhuurder kunnen worden verhaald, ook wanneer die verhuurder niets wist van overtreding.

In de uitspraak van 10 september 2014 oordeelt de Afdeling op basis van de voorliggende feiten anders. In dit geval hadden de kosten niet op de verhuurder worden verhaald. De AbRvS acht daarbij van belang dat de verhuurder niet kan worden aangemerkt als professioneel verhuurder, zodat aan zijn administratie minder strenge eisen worden gesteld. Bovendien heeft de verhuurder in dit geval een makelaar als tussenpersoon ingeschakeld. Deze makelaar moet volgens de AbRvS in dit geval als beheerder van de woning worden aangemerkt. Onder deze omstandigheden hadden de kosten niet op de verhuurder kunnen worden verhaald.