Skip to main content

Hortensiakweker moet gebruiksbeperking accepteren om nieuwe woning toe te staan

27 maart 2020

Een veelvoorkomende kwestie. In het buitengebied wordt oude agrarische bebouwing gesloopt. In plaats daarvan wordt de bestaande bedrijfswoning omgezet naar burgerwoning én er mag één vrijstaande woning worden gerealiseerd. Daartoe wordt naast het bestaande bouwvlak, een nieuw bouwvlak gelegd. Op een aangrenzend perceel heeft appellant een hortensiakwekerij. Tussen de kassen waar de hortensia’s worden gekweekt, ligt een strook grond.

Appellant vreest voor een beperking van de gebruiksmogelijkheden van de strook grond. Uit de uitspraak van de Afdeling van 25 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:858) lijkt te volgen dat dat inderdaad het geval is. Desondanks is er toch sprake van “een goede ruimtelijke ordening” nu de nieuwe beperking slechts op een relatief klein deel van het perceel van appellant rust, de gebruiksmogelijkheden van het perceel nu niet worden benut en geen concrete plannen bestaan dat in de toekomst wel te gaan doen. Dat laatste is door appellant ook erkend. Tenslotte lijkt de Afdeling belang te hechten aan het gemeentelijk beleid voor dit gebied dat gericht is op het slopen van agrarische bebouwing en het omzetten van voormalige bedrijfswoningen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco