Skip to main content

Behoefte en Aerius: bestemmingsplan Veluwse Hoevegaerde onderuit

27 maart 2020

De gemeenteraad van Putten heeft op 9 mei 2019 het bestemmingsplan Veluwse Hoevegaerde vastgesteld. Daarbij wordt het mogelijk gemaakt op een terrein waar al 164 recreatiewoningen aanwezig zijn, 80 recreatiewoningen toe te voegen. Twee eigenaren van recreatiewoningen hebben bezwaar tegen die plannen en blijkens de uitspraak van 25 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:880), terecht. Hoewel wellicht de uitspraak niet heel opzienbarend is, toch twee aandachtspunten voor de praktijk. Het plan is gemaakt omdat de exploitant de wens heeft ‘een ander marktsegment’, lees: gezinnen met kinderen, aan te trekken.

De bestaande 164 woningen zijn daar niet geschikt voor. Die boodschap is er – kennelijk – bij de gemeenteraad ingegaan als Gods woord in een ouderling, maar de Raad van State ziet in het geheel geen onderbouwing van de beweerdelijke behoefte. Dat klemt te meer nu er in de omgeving al parken zijn die zich op dezelfde doelgroep richten. Het tweede aandachtspunt is de Aerius-berekening. De voorziene ontwikkeling – midden op de Veluwe – leidt niet tot extra depositie aldus de berekening. Wat je in model stopt, bepaalt de uitkomst. Hier is gerekend met 10 woningen met, en 70 zonder gasaansluiting. Dat is echter niet geborgd in de planregels en ook niet anderszins onderbouwd, aldus de Afdeling.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco