Handhaving: vergunningvrij bouwen en burenruzie

In AbRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:444, spelen diverse handhavingsaspecten naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de ene buurman tegen twee illegaal opgerichte schuttingen van de andere buurman. Eén schutting staat op de grond, de andere op het platte dak tussen de huizen.

B&W hebben het handhavingsverzoek afgewezen, in eerste instantie omdat de schuttingen vergunningvrij waren, maar later in bezwaar omdat geen concreet zicht op legalisering bestond en er bijzondere omstandigheden waren om van handhaving af te zien. Die bijzondere omstandigheden waren volgens B&W dat de buren bij de gemeente bekend stonden om hun ernstig verstoorde relatie en de vele klachten en verzoeken die daaruit voortkwamen. Handhaving zou de situatie volgens B&W niet verbeteren en een disproportioneel beslag leggen op het ambtelijk apparaat.

In hoger beroep staat niet (meer) ter discussie dat de schutting voor het huis vergunningplichtig is. Verzoeker om handhaving stelt wel het oordeel van de rechtbank ter discussie dat de schutting op het dak vergunningvrij is. Een erfafscheiding is volgens artikel 2, onder 9, Bijlage II Bor alleen vergunningvrij tussen balkons of dakterrassen. De Afdeling oordeelt dat het platte dak in dit geval geen balkon of dakterras is, zodat ook voor die schutting een omgevingsvergunning was vereist.

Hiermee komt in hoger beroep vast te staan dat beide schuttingen vergunningplichtig waren, zodat B&W in beginsel handhavend hadden moeten optreden. De Afdeling ziet zich dan nog voor de vraag gesteld of er bijzondere omstandigheden zijn die maken dat B&W van handhaving mochten afzien. De Afdeling oordeelt dat die omstandigheden er niet zijn; de rechtbank is er ten onrechte van uit gegaan dat sprake was van geringe overtredingen, gelet op de omvang en de plaats van de schuttingen. Ook de door B&W genoemde omstandigheden zijn niet zo bijzonder dat van handhaving mocht worden afgezien. Weliswaar mag overbelasting leiden tot prioritering in handhavingsbeleid, maar mag dit niet betekenen dat nooit handhavend wordt opgetreden tegen overtredingen met een lagere prioriteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.