Bevestiging lijn: geen vergunning van rechtswege na usp

In de uitspraak van de AbRvS van 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:477, wordt de lijn van de Afdeling in de uitspraak van 21 oktober 2015 (nr. 201410473/1/A4) nog eens bevestigd.

Het college stelde zich in deze zaak op het standpunt dat als gevolg van het dictum van een uitspraak het opnieuw diende te beslissen op de aanvraag om omgevingsvergunning. Het college had dit niet binnen acht weken na de datum van de uitspraak gedaan. De van rechtswege verleende vergunning is vervolgens bekendgemaakt.

De Afdeling overweegt nog eens dat het niet nakomen van de verplichting om een nieuw besluit te nemen niet leidt tot een vergunning van rechtswege. De Afdeling is onbevoegd om kennis te nemen van het besluit.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.