Skip to main content

Gevolgen van enige betekenis

6 maart 2020

Een bestemmingsplan van de gemeente Maasdriel voorziet in extra bebouwing en een uitbreiding van de activiteiten bij een jachthaven. Bij de Raad van State bepleit de gemeente dat de enige appellant niet ontvankelijk is, omdat gevolgen van enige betekenis ontbreken. De gemeente wijst erop dat de appellant op ongeveer 1.700 meter van het plangebied woont en dat het enige gevolg voor de appellant de relatief geringe toename van het autoverkeer is.

Daarbij gaat het om maximaal 132 mvt/ etmaal extra ten opzichte van het bestaande aantal van 2.900 mvt/etmaal. De Raad van State acht dit extra verkeer in zijn uitspraak van 4 maart 2020 (ECLI:RVS:2020:670) toch van enige betekenis en ontvang daarom de appellant in zijn beroep. Maar toch baat hem dit niet. De heel geringe gevolgen voor zijn woonomgeving leggen het vervolgens af tegen de belangen van de jachthaven.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan