Skip to main content

Een of meerdere huishoudens; bijzondere woonvormen

6 maart 2020

Een eigenaar van een woning met een inhoud van 2.000 m3 in Dieren komt op tegen het nieuwe bestemmingsplan. Daarin is bepaald dat op zijn perceel maximaal één woning, bestemd voor één huishouden, is toegestaan. Dit terwijl in het voorheen geldende plan op het perceel nog een onbepaald aantal woonruimten (en daarmee meerdere huishoudens) waren toegestaan. De Raad van State oordeelt in zijn uitspraak van 26 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:612) dat de raad deze beperking ondeugdelijk heeft gemotiveerd. Het belangrijkste argument, namelijk dat zo vaststond hoeveel woningen op grond van het bestemmingsplan waren toegestaan – van belang voor de afweging over stedelijke ontwikkelingen met woningbouw elders in de gemeente – vond de Raad van State niet toereikend. Het was immers ook mogelijk geweest het aantal wooneenheden op het perceel te maximeren op een bepaald aantal.

In het plan waren ook ‘bijzondere woonvormen’ toegestaan, maar alleen als het ging om woonvormen op basis van de Zorgverzekeringswet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Omdat deze wetgeving alleen de financiering van dergelijke woonvormen betreft, en de raad niet heeft toegelicht waarom dit criterium ruimtelijk relevant zou zijn, sneuvelt het bestemmingsplan ook om deze reden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan