Skip to main content

Gemeenteraad wilde bedrijf onder overgangsrecht brengen…

Zie voor de verdere details AbRvS 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2989.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob