Skip to main content

Gemeente niet belanghebbend in procedure Wvg

In de uitspraak van 22 oktober 2014 van de AbRvS, nr. 201311766/1 wordt een oordeel gegeven over het beroep dat is ingediend door de gemeente Amsterdam tegen een door de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude gevestigd voorkeursrecht. De AbRvS overwoog dat de gemeente Amsterdam slechts belanghebbende is bij het besluit van 29 maart 2011, voor zover dat zag op gronden die bij haar in eigendom waren en niet op de andere gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd, ook niet voor zover zij die gronden heeft verkocht aan een derde en een kettingbeding in de verkoopovereenkomst is opgenomen, volgens welk beding de gronden aan de gemeente Amsterdam moeten worden teruggeleverd indien daarop bestemmingen worden gerealiseerd die niet overeenstemmen met hetgeen in de verkoopovereenkomst was opgenomen. De rechtbank en de raad hebben dit niet onderkend.  Verwezen wordt naar de uitspraak van de AbRvS van 24 maart 2000, nr. 199900855/1.