Skip to main content

Geen procesbelang meer door wijziging bestemmingsplan

De uitspraak van AbRvS 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS: 2017:340, kent een aantal belangrijke overwegingen over het vervallen van procesbelang. De lijn is niet nieuw, maar goed om te signaleren. Er is een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen met een kruimelafwijking verleend voor de (ver)bouw(ing) van woningen. Hangende het hoger beroep wijzigt het bestemmingsplan. De aangevraagde omgevingsvergunning is in overeenstemming met dit nieuwe bestemmingsplan, zodat daarvoor niet langer omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan is vereist. De Afdeling stelt dat appellanten met het hoger beroep het door hen gewenste resultaat niet meer kunnen bereiken. Reden waarom het procesbelang is vervallen en het hoger beroep niet ontvankelijk wordt verklaard. Om dezelfde reden wordt ook het tweede hoger beroep, waarin de vraag werd voorgelegd of appellanten als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt, niet ontvankelijk verklaard.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike