Skip to main content

Kan een illegaal bouwwerk legaal worden?

Mag een kruimelafwijking worden verleend op grond van art. 4 lid 1 bijlage II Bor voor het uitbreiden van een illegaal bijgebouw? Die vraag wordt in de uitspraak van de AbRvS 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:330, beantwoord.

Wat was er aan de orde? Een op het perceel aanwezige berging en garage waren illegaal gebouwd. Volgens appellant kunnen illegaal gebouwde bouwwerken nooit vergunningvrij worden. Deze bouwwerken kunnen op grond van artikel 5, tweede lid, Bor dan ook niet vergunningvrij worden uitgebouwd. De Afdeling volgt appellant niet; zonder vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken kunnen ook vergunningvrij worden. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat een ander oordeel zou inhouden dat deze bouwwerken zouden moeten worden gesloopt en vervolgens zonder omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen opnieuw kunnen worden gebouwd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike