Skip to main content

Geen maatwerkvoorschrift voor een plattelandswoning

De eigenaar van een plattelandswoning vroeg aan burgemeester en wethouders van Borne om een maatwerkvoorschrift vast te stellen voor de naastgelegen varkenshouderij. De woning was ooit de bedrijfswoning van de varkenshouderij en juist daarom ook bestemd als plattelandswoning. Burgemeester en wethouders weigerden dit verzoek, omdat de plattelandswoning voor de toepassing van het Activiteitenbesluit wordt beschouwd als onderdeel van de inrichting (artikel 1.3c van het Activiteitenbesluit).

Daarom zou in hun optiek artikel 2.1. lid , van het Activiteitenbesluit geen ruimte bieden om het verzoek te honoreren.  Maatwerkvoorschriften zijn immers bedoeld om de gevolgen voor het milieu buiten de inrichting te beperken. De ABRvS onderschrijft het standpunt van burgemeester en wethouders in haar uitspraak van 29 juni 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1842). De appellant spartelt nogal tegen en beroept zich o.a. op strijd met hogere regels zoals het EVRM, het Verdrag van Aarhus en verschillende EG-richtlijnen. De ABRvS maakt er korte metten mee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan