Bodemsanering voor woningbouw: relativiteitsvereiste

De Stichting Blekersvelgroen in Overveen behartigt de belangen van de bewoners van het Blekersveld en de Dompvloedslaan. Daar ligt ook een locatie waar de gemeente Bloemendaal woningbouw wil ontwikkelen, maar dat kan pas als de ter plaatse aanwezige bodemverontreiniging is gesaneerd. De Stichting verzet zich tegen deze woningbouw en stelde om die reden beroep in tegen de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van het saneringsplan. Maar in haar uitspraak van 24 augustus 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2477) oordeelt de ABRvS dat dit niet de weg is om woningbouw tegen te houden. De Wet bodembescherming beschermt de kwaliteit van de bodem, niet het belang van omwonenden om verschoond te blijven van woningbouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.