Skip to main content

Wnb-vergunning en Nevele

In de uitspraak van de AbRvS van 17 augustus 2022 (ECLI:NL;RVS:2022:2334) is een verleende Wnb vergunning aan de orde voor een Windpark. Het betreffende windpark is planologisch mogelijk gemaakt in een bestemmingsplan dat bij uitspraak van de AbRvS van 12 mei 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1025) is vernietigd.
Appellanten wijzen in deze zaak op het Nevele arrest (Hof van Justititie 25 juni 2020, C-24/19, ECLI:EU:C:2020:503) en naar de uitspraak van de AbRvS van 30 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1395).

In dit verband wordt betoogd dat de windturbine bepalingen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling ten onrechte nooit aan een milieubeoordeling zijn onderworpen. De windturbinebepalingen waren kaderstellend voor het vernietigde bestemmingsplan en de Wnb-vergunning dient als vergunning in de zin van de Mer-richtlijn aangemerkt te worden.
De Afdeling ziet geen reden om de Wnb-vergunning te vernietigen omdat het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling geen onderdeel uitmaken van het in de Wnb opgenomen beoordelingskader.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan