Skip to main content

Geen geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel..maar toch is er hoop (voor initiatiefnemer)

17 juli 2020

Proscopius komt op tegen een door de gemeenteraad van Zaltbommel vastgesteld bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan verhindert dat een voormalig partycentrum gebruikt zal kunnen gaan worden ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. De uitspraak van de Afdeling van 15 juli 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1639) geeft een mooi overzicht van wat voorafging aan dit bestemmingsplan. Door de gemeenteraad is op 1 juni 2017 beleid vastgesteld.

Op grond van dit beleid zouden er arbeidsmigranten in het voormalig partycentrum kunnen worden gehuisvest. Eén maand later, 11 juli 2017, neemt het college een principebesluit tot medewerking aan het initiatief van Proscopius. Er ontstaat commotie in Zaltbommel over het beleid (dat ook betrekking heeft op andere locaties) en de gemeenteraad keert terug op het aanvankelijke standpunt. In het bestemmingsplan wordt dat “nieuwe” beleid vastgelegd. En dan komt al snel het vertrouwensbeginsel om de hoek. De drie stappen uit de uitspraak van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1694) worden afgelopen. (1) ja, er is een toezegging van college (vervat in principebesluit). Maar (2) die toezegging is niet toe te rekenen aan de gemeenteraad. Aan stap (3) wordt dus niet toegekomen. Beroep op vertrouwensbeginsel dus afgewezen. Toch komt de gemeenteraad hier niet mee weg.

De Afdeling overweegt namelijk dat de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan “rekening had moeten houden” met de door het college gedane toezegging. Meer specifiek in de afweging van belangen had dit kenbaar dienen te worden meegewogen. En zo merkt de Afdeling nog fijntjes op, het enkele ontbreken van maatschappelijk draagvlak is geen dragend argument voor het weigeren van planologische medewerking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eelco