Skip to main content

Geen aanvullende toets luchtkwaliteit, goede ro

In AbRvS 7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3114, staat het bestemmingsplan “Rustoord” van raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg centraal. In deze uitspraak wordt een eerdere rechtsregel aangehaald. Het is toch interessant die hier te herhalen: wie betoogt dat er vanwege de te verwachten luchtkwaliteit geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening, ook al wordt voldaan aan specifiek op luchtkwaliteit gerichte wet- en regelgeving, zal geen succes hebben. “Zoals de Afdeling heeft overwogen (uitspraak van 9 november 2011 in zaak nr. 201011624/1/R4), bestaat evenwel geen ruimte voor een aanvullende beoordeling van de gevolgen van het plan voor de luchtkwaliteit in het kader van de vraag of het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.” Relevant is dus alleen de aan specifiek op luchtkwaliteit gerichte wet- en regelgeving.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Rob