Skip to main content

Gebruik maken wijzigingsbevoegdheid alleen na instemming omwonende?

28 augustus 2017

De uitspraak van 23 augustus 2017, nr. ECLI:NL:RVS:2017:2267 maakt nog eens duidelijk dat de bevoegdheid van het college zoals opgenomen in een bestemmingsplan, niet afhankelijk mag worden gemaakt van toestemmingen van derden. In dit geval gaat het om een wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in het bestemmingsplan “De Purmer 2016”. Appellant wil dat de raad als voorwaarde voor toepassen van een wijzigingsbevoegdheid opneemt dat omwonenden schriftelijk toestemming moeten geven voor de woningbouw. De Afdeling verwijst de uitspraak van 7 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY2502 waarin is bepaald dat een dergelijk bepaling niet in het stelsel van de Wro past. Het gebruik van een bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders mag niet afhankelijk worden gesteld van een schriftelijke toestemming van omwonenden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike