Frans balkon vergunningvrij

In de uitspraak van AbRvS 24 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2288, wordt door de Afdeling uitleg gegeven over de omvang van artikel 2, lid 7, Bijlage II Bor. Volgens die bepaling is geen omgevingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a of c, Wabo vereist is voor activiteiten die betrekking hebben op “een kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel, mits in de achtergevel, of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw, dan wel in een gevel van een bijbehorend bouwwerk, voor zover die gevel is gelegen in achtererfgebied op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.”

Het college van B&W Den Haag heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een Frans balkon en een vergroting van de dakkapel aan de achterzijde van de woning. In hoger beroep is aan de orde of de rechtbank terecht heeft geconstateerd dat het Frans balkon omgevingsvergunningvrij is. Het bouwplan bestaat volgens de rechtbank uit het wijzigen van het kozijn in de achtergevel van het hoofdgebouw. De buurman is het daarmee niet eens en betoogt dat een Frans balkon niet als een kozijn, kozijninvulling of een gevelpaneel kan worden aangemerkt.

Het bouwplan voorziet in het wijzigen van het bestaande raam in de achtergevel in dubbele, naar binnen draaiende, deuren. Op het kozijn van de deuren wordt, binnen de gevellijn, een metalen hekwerk geplaatst dat niet kan worden geopend.

De Afdeling volgt de rechtbank en verwijst daarbij naar de uitspraak AbRvS 15 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1627. Daarin is overwogen dat in artikel 2, lid 7, Bijlage II Bor niet de beperking is opgenomen dat de bestaande gevelopeningen in de achtergevel ongewijzigd dienen te blijven. Ook vergroting van bestaande gevelopeningen valt onder deze categorie. Verrassend daarbij is dat het hekwerk naar het oordeel van de Afdeling in dit geval onderdeel uitmaakt van het kozijn, zodat ook het plaatsen van het hekwerk vergunningvrij is.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.