Exceptieve toets omgevingsvergunning aan PRV

De uitspraak AbRvS 17 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2235, illustreert de opmars die de provinciale ruimtelijke verordeningen in de ruimtelijke ordening maken… Voor de tweede keer in één jaar wordt een reguliere omgevingsvergunning via een exceptieve toets aan de provinciale verordening getoetst.

De discussie gaat over een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een supermarkt in Nijkerk. Concurrenten vechten deze vergunning aan. Een van hen stelt dat de omgevingsvergunning niet aan het geldende bestemmingsplan mocht worden getoetst omdat het onverbindend is vanwege strijd met de Ruimtelijke Verordening Gelderland (hierna: RVG). Ingevolge de RVG is op een perifere detailhandelslocatie, zoals het gebied waar het perceel ligt geen supermarkt toegestaan.

De Afdeling verwijst naar de uitspraak van 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2842, en stelt allereerst dat voor een exceptieve toets alleen plaats is indien de bestemmingsregeling evident in strijd is met de hogere regeling. Voor een dergelijke evidentie is blijkens de uitspraak van 25 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:929, onder meer vereist dat de hogere regelgeving zodanig concreet is dat deze zich voor toetsing daaraan bij wijze van exceptie leent.

De Afdeling stelt vervolgens vast dat het verbod op vestiging van detailhandel in voedings- en genotsmiddelen op perifere locaties dat is neergelegd in artikel 5.3 van de RVG 2011, voldoende concreet is om de bestemmingsregeling daaraan exceptief te toetsen. Echter, in de RVG 2011 en de toelichting daarop is niet omschreven wat onder een “bestaand winkelgebied” moet worden begrepen. Gelet hierop acht de Afdeling niet evident dat het perceel buiten bestaand winkelgebied ligt. Hierdoor is evenmin evident dat de planregeling, voor zover deze aan het perceel de bestemming “Gemengd-2” toekent, in strijd is met de RVG 2011.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.