Skip to main content

Fout in publicatie: gepasseerd met artikel 6:22 Awb

In de uitspraak van de AbRvS van 4 februari 2015, nr. 201404153/1/A1 komt de vraag aan de orde of een voornemen tot het verlenen van een ontheffing voor een lichte bouwvergunning juist is gepubliceerd. Het voornemen is alleen via de elektronische weg bekend gemaakt. Appellanten stellen daardoor te zijn benadeeld.  De Afdeling volgt de mening van appellanten niet. Ondanks dat het voornemen tot het verlenen van een ontheffing onjuist is bekend gemaakt, hebben appellanten en anderen in de bezwaarfase hun bezwaren tegen de verleende bouwvergunning naar voren kunnen brengen en dat ook gedaan. De Afdeling concludeert, dat de rechtbank, gelet op artikel 6:22 Awb, terecht geen aanleiding heeft gezien om het besluit te vernietigen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.