Evenementenregeling ook na herstel gebreken nog nét niet in orde

In de tussenuitspraak van 18 maart 2015 had de Afdeling de raad van de gemeente Zwolle opgedragen om de in die uitspraak genoemde gebreken te herstellen. Ter uitvoering van deze uitspraak heeft de raad het bestemmingsplan “Wijthmenerplas” gewijzigd vastgesteld. Eén van de gebreken betrof de in het plan opgenomen evenementenregeling. Daarover oordeelde de Afdeling dat de raad onvoldoende had gemotiveerd waarom in de planregels hogere maximale geluidgrenswaarden voor evenementen waren opgenomen dan de grenswaarden in de Nota Evenementen. Om dit te herstellen had de raad in het gewijzigde bestemmingsplan nieuwe geluidnormen opgenomen, waarmee volgens de raad een goed woon- en leefklimaat kan worden bereikt. Dit is onderbouwd met een nieuw akoestisch rapport.

Appellanten hebben ook op dit nieuwe rapport kritiek, maar de Afdeling deelt die kritiek niet. Toch is de Afdeling over de gewijzigde planregeling nog niet tevreden. Dit omdat de Afdeling vaststelt dat de geluidnormen in de planregels onvoldoende duidelijk zijn. In de bepalingen wordt uitgegaan van het equivalente geluidniveau, het energetisch gemiddelde van de fluctuerende geluiddrukniveaus van het ter plaatse optredende geluid gedurende een bepaalde tijdsduur. Uit de planregels volgt evenwel niet over welke tijdsduur het gemiddelde moet worden bepaald. Dit is wel van belang. Hoe langer de tijdsduur waarover het gemiddelde wordt bepaald, hoe meer geluidpieken zijn toegestaan.

De Afdeling laat de raad het werk niet opnieuw over doen, maar voorziet zelf in de zaak door in de planregels te bepalen dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald over één minuut.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.