Eis van aanlegomgevingsvergunning voor drainage?

In AbRvS 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1070, vreest Tennet B.V. voor de veiligheid van een ondergrondse 150-kV- verbinding. Zij meent dat in het bestemmingsplan “150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis” van de gemeente Nissewaard had moeten worden geregeld dat voor de aanleg van drainage een omgevingsvergunning zou zijn vereist.

Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat met de in de betwiste planregels neergelegde uitzondering op de omgevingsvergunningplicht voor het aanleggen van drainage de veiligheid van de ondergrondse 150 kV-verbinding voldoende gewaarborgd blijft. De raad wijst er naar het oordeel van de Afdeling terecht op dat de ligging van de ondergrondse 150 kV-verbinding op basis van het bestemmingsplan, zeker voor overheden, voldoende bekend mag worden verondersteld. Verder mag er naar het oordeel van de Afdeling vanuit worden gegaan dat door het vestigen van zakelijke rechten op de gronden die in particuliere eigendom zijn voor eigenaren en gebruikers van die gronden het veiligheidsaspect voldoende in beeld zal zijn. De raad heeft daarbij terecht ook gewezen op de verplichte KLIC-melding die op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten moet worden gedaan alvorens mechanische graafwerkzaamheden worden verricht, in het kader van welke procedure ook een rol is weggelegd voor de netbeheerder. De raad heeft zich aldus in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat met genoemde waarborgen het veiligheidsaspect de aandacht zal krijgen die het verdient.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.