Skip to main content

Een huwelijk in gemeenschap van goederen; belanghebbende?

Een uitspraak waar de handelwijze van het gemeentebestuur toch wel de wenkbrauwen doet fronsen. Er is een appellant A en een appellant B. Beiden doen (gezamenlijk) een verzoek aan het gemeentebestuur tot wijzigen van een bestemming van een perceel van – kort gezegd – agrarisch naar wonen. De gemeenteraad wijst het verzoek af en in de daarop volgende bezwaarprocedure (zie: ECLI:NL:RVS:2012:BX3276), wordt het bezwaar van appellant B niet-ontvankelijk verklaard. A is eigenaar en uit de kadastrale gegevens volgt niet dat B (ook) eigenaar is. Aan het standpunt van de gemachtigde van appellanten dat A en B in gemeenschap van goederen gehuwd zijn, wordt voorbij gegaan. Dat gaat bij de Afdeling mis: de gemeenteraad van Haaksbergen had niet met een enkele verwijzing naar de kadastrale gegevens tot de conclusie kunnen komen dat appellant geen belanghebbende is bij het besluit (25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:281).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco