Skip to main content

Consoliderend bestemmen; toch niet zo gemakkelijk als het lijkt?

De gemeenteraad van Haaksbergen heeft een bestemmingsplan vastgesteld waarmee een supermarkt mogelijk wordt gemaakt aan de Westeinde 31 in Vriezenveen. In dat bestemmingsplan is ook een eerder verleende omgevingsvergunning ten behoeve van die supermarkt opgenomen. Het bestemmingsplan, zo stelt de gemeenteraad, laat niet meer toe dan het oude bestemmingsplan en de eerder verleende (en onherroepelijke) vergunning. Een eigenaar van wat winkelvastgoed in de omgeving komt tegen het plan op – hij vreest kennelijk een leegloop van zijn panden naar de nieuwe locatie – en stelt dat er wel degelijk andere (detailhandel)gebruiksmogelijkheden zijn dan alleen de genoemde supermarkt. Uit de uitspraak is af te leiden dat dat ook het geval is. De gemeenteraad heeft echter alleen onderzocht of de komst van een supermarkt in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en kort gezegd het standpunt ingenomen “wat vroeger ruimtelijk aanvaardbaar was, is het ook nu nog”. Dat gaat mis: de Afdeling (25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:270) overweegt dat de gemeenteraad  – ook bij een kennelijk consoliderend plan – dient te onderzoeken in hoeverre het toestaan van andere vormen van detailhandel naast de supermarkt aanvaardbaar is. Daarbij dienen de belangen van de vastgoedeigenaar te worden onderzocht en meegewogen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco