Skip to main content

Dierziekte en plaagdieren/insecten zijn ruimtelijk relevant

In de uitspraak van AbRvS 3 juni 2015, nr. 201407579/1/A1 bevestigt de Afdeling haar lijn dat dierziektes ruimtelijk relevant zijn en in het onderzoek en belangenafweging van een goed ondernemersklimaat moeten worden meegenomen.

De uitspraak gaat over een besluit van het college van B&W van Emmen. Aan de Stichting Papegaaienhulp is een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik van een kas voor een opvang- en educatiecentrum voor papegaaiachtigen en andere exotische vogels. De bezwaarde teelt op het naastgelegen perceel biologische komkommers. Uitgebreid komen in de uitspraak de milieuhygiënische en fytosanitaire negatieve effecten van het opvang- en educatiecentrum op de komkommerkwekerij aan de orde. Gelukkig gaat het in dit geval goed. Het college heeft uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van de aanwezigheid van de pagegaaien gedaan, onder meer naar de toename van insecten maar ook plaagdieren zoals muizen. Daaruit volgt dat er geen verband bestaat tussen enerzijds papegaaien en anderzijds plaagdieren/insecten die schade kunnen veroorzaken aan glastuinbouwgewassen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.