Skip to main content

Dienstenrichtlijn

6 maart 2020

Supermarkt Aldi in Dedemsvaart is gevestigd op een locatie buiten het kernwinkelgebied en wil verhuizen naar een grotere locatie, eveneens buiten het kernwinkelgebied. De gemeenteraad wijst het verzoek van Aldi om voor de beoogde locatie een nieuw bestemmingsplan vast te stellen af wegens strijd met de Detailshandelsstructuurvisie. In haar tussenuitspraak van 26 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:624) oordeelt de Raad van State dat deze afwijzing terecht is. Maar een andere beroepsgrond, strijd met de Dienstenrichtlijn, slaagt wel.

Het geldende bestemmingsplan voor de nieuwe locatie behelst eisen in de zin van artikel 15 van de Dienstenrichtlijn en deze eisen moeten daarom voldoen aan de inmiddels bekende criteria van o.a. noodzakelijkheid en evenredigheid. Anders dan de raad had betoogd, toetst de Raad van State vol aan deze eisen en concludeert dan dat onvoldoende vaststaat dat de effectiviteit van de weigering om de planregels te herzien, een zinvolle bijdrage levert binnen het geheel aan maatregelen om het centrumgebied van Dedemsvaart te versterken. Het verrichte onderzoek toont dit vooralsnog niet aan, onder andere omdat gebruik is gemaakt van onvoldoende representatieve referentiegemeenten. In het kader van de bestuurlijke lus is de gemeente nu opnieuw aan zet.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan