Skip to main content

Criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ niet van toepassing’; ladder van duurzame verstedelijking

1 mei 2020

De gemeenteraad van Baarn betoogde bij de Raad van State dat de eigenaar van landgoed Venwoude niet ontvankelijk moest worden verklaard in zijn beroep tegen het bestemmingsplan ‘Landgoed Pijnenburg.’ Weliswaar grenst Pijnenburg aan Venwoude, maar volgens de raad zou het bestemmingsplan geen gevolgen van enige betekenis meebrengen voor laatstgenoemd landgoed. De ontwikkelingen die het plan mogelijk maakte zoals een evenemententerrein en een theehuis zouden namelijk op een te grote afstand liggen van Venwoude.

Maar in zijn uitspraak van 29 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1158) beslist de Raad van State dat het criterium gevolgen van enige betekenis niet van toepassing is ‘op situaties waarin iemand beroep instelt tegen een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden die grenzen aan zijn eigen perceel en waarop de bestreden ontwikkelingen zich voordoen. Met die eigendomssituatie is het belang van betrokkene bij het plan een gegeven.’ Het criterium is dan simpelweg niet relevant.

De uitspraak is ook vermeldenswaard wegens de toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking. In de overzichtsuitspraak over dit onderwerp van 28 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1724) heeft de Raad van State een ruimtebeslag van meer dan 500 m2 in beginsel als een stedelijke ontwikkeling aangemerkt. Toch wordt de aanleg van een parkeerterrein van 3.300 m2 niet getoetst aan de ladder.

De reden is dat het parkeerterrein mede is bestemd om de parkeerdruk in Lage Vuursche te verminderen. Omdat de behoefte aan extra parkeerruimte is gerelateerd aan de al bestaande recreatieve voorzieningen in Lage Vuursche is de ladder niet van toepassing. Ook de verplaatsing van een evenemententerrein binnen het landgoed ziet de Raad van State niet als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van de ladder, juist omdat het gaat om een verplaatsing. Beide oordelen zijn overigens in lijn met de overzichtsuitspraak.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan