Skip to main content

Concreet zicht op legalisering: geen aanvraag ingediend

Op 29 april 2015 heeft de AbRvS in een uitspraak met nr. 201401829/2/A1 geoordeeld dat het college ten onrechte handhavend had opgetreden vanwege concreet zicht op legalisering. De zaak ziet op een last onder dwangsom vanwege het zonder omgevingsvergunning aanbrengen van een keuken en sanitaire voorzieningen in een gebouw.

Volgens het college was geen sprake van concreet zicht op legalisering nu overtreder geen aanvraag om omgevingsvergunning had ingediend. De Afdeling oordeelt hierover echt dat het bestuursorgaan zelfstandig de vraag dient te beantwoorden of legalisering mogelijk is, ook al is nog geen concrete aanvraag gedaan. Als dan legalisering mogelijk is, kan concreet zicht alsnog ontbreken indien de overtreder bijvoorbeeld weigert de aanvraag ter legalisering in te dienen. Van dit laatste is in dit geval geen sprake. Bovendien heeft overtreder in dit geval steeds geen aanvraag ingediend, omdat het college hem continu meedeelde dat dit zinloos zou zijn. Daarmee komt de Afdeling tot de conclusie dat het college ten onrechte tot handhaving is overgaan.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique.