Skip to main content

Verplichting onderzoek legalisering?

In een andere interessante handhavingsuitspraak d.d. 29 april 2015, nr. 201403541/1/A1, oordeelt de AbRvS dat de rechtbank er ten onrechte van uit ging dat het college van handhaving had moeten afzien. Wat speelde hier?

Het college had een last onder dwangsom opgelegd ter verwijdering van twee illegaal opgerichte glazen panelen op zijn perceel. Volgens de rechtbank was de last in strijd met het evenredigheidsbeginsel nu de last geen betrekking zou hoeven hebben op de gehele aanwezige constructie (één glazen paneel zou geen overtreding opleveren, aldus de rechtbank). Het college komt in hoger beroep.

In navolging van het college, gaat de rechtbank ook volgens de Afdeling een stap te ver. Er bestaat immers geen algemene plicht voor het college om stil te staan bij de vraag of door middel van het treffen van bepaalde maatregelen of voorzieningen de overtreding mogelijk kan worden gelegaliseerd en de last te beperken of het niet-legaliseerbare deel van de overtreding te beëindigen. Dit zou mogelijk anders zijn wanneer ten tijde van besluitvorming de betrokkene aan het college kenbaar zou hebben gemaakt dat overtreding door het treffen van bepaalde maatregelen de overtreding gedeeltelijk te willen legaliseren of aangeeft van mening te zijn dat geen vergunning is vereist. Dit laatste was hier niet aan de orde. Het hoger beroep van het college is daarom gegrond.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique.