Skip to main content

Concreet initiatief nieuw bestemmingsplan, hoeft niet altijd inhoudelijk te worden afgewogen

De uitspraak van AbRvS van 18 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:182 gaat over het facet bestemmingsplan “supermarkten” van de gemeente Bergen. Daarin wordt de mogelijkheid dat supermarkten zich binnen de bestemming detailhandel vestigen, met uitzondering van de bestaande supermarkten, uitgesloten. Onder meer Lidl Nederland GmbH heeft beroep aangetekend. Lidl wil zich graag vestigen in het centrum van Bergen. Lidl heeft daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd. In een recente uitspraak van de Afdeling (3 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2234) is de weigering van deze omgevingsvergunning door de Afdeling beoordeeld. Het beroep van Lidl is ongegrond verklaard. Ten tijde van de vaststelling van het voorliggende plan was de weigering van het college om omgevingsvergunning te verlenen zowel in bezwaar als in de beroepsprocedure bij de rechtbank Noord-Holland in stand gebleven.

Lidl gaat voor de herkansing en heeft in deze bestemmingsplanprocedure de vestiging van een supermarkt op dezelfde locatie als concreet initiatief ingediend. De raad heeft dit plan inhoudelijk niet beoordeeld, terwijl de raad dat volgens Lidl, conform vaste rechtspraak, wel had moeten doen. De raad stelt zich op het standpunt dat het facetbestemmingsplan niet de plaats is om opnieuw een afweging te maken over het initiatief van Lidl. De Afdeling gaat daarin mee, volgens de Afdeling hoefde de raad dit tijdig ingediende concrete initiatief niet opnieuw inhoudelijk af te wegen, gelet op het karakter van het plan en de recente weigering van de omgevingsvergunning.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike