Skip to main content

Compensatie in natura?

AbRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1236 (Land van Cuijk). In de onderhavige zaak wilde de gemeente Land van Cuijk de planschade in natura compenseren. Dit wilde zij doen door een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen, waarmee de vervallen gebruiksmogelijkheden zouden worden hersteld. De vraag was of appellant, de benadeelde, daarmee gecompenseerd zou worden. Appellant had zijn onroerende zaak namelijk inmiddels overgedragen aan een derde. In een rechtsoverweging met ondernemingsrechtelijke elementen concludeert de Afdeling dat de schade in dit geval niet in natura kan worden gecompenseerd. De Afdeling overweegt in dit verband het volgende.

SRK Projectmanagement BV is op dit moment eigenaar van het schadeobject. MSDR Holding BV is enig bestuurder en aandeelhouder van SRK Projectmanagement BV. Appellant is enig bestuurder van  MSDR Holding BV. Stichting Wibo is enig aandeelhouder van MSDR Holding B.V. Appellant is ook enig bestuurder van stichting Wibo. De aandelen van stichting Wibo liggen echter niet bij appellant. Aangezien appellant de certificaten van aandelen niet in handen heeft, heeft hij geen belang in de vennootschap die het schadeobject in eigendom heeft. Onder deze omstandigheden kan het college de door appellant geleden planschade niet meer wegnemen door de oude planologische mogelijkheden van dit perceel te laten herstellen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke