Skip to main content

Bouwwerk of niet

24 januari 2020

De uitspraak van de AbRvS 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:204 gaat over een besluit over het plaatsen van 18 vlonders bij een Kaasboerderij in Meliskerke. Bij besluit van 5 maart 2019 heeft het college voor de tweede keer geweigerd om aan Kaasboerderij Mariekerke omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 18 vlonders van elk 59 m2 op het perceel. De reden daarvoor is dat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan omdat de vlonders niet binnen een bouwvlak worden gebouwd. Verder volgt uit de planregels dat op een kleinschalig kampeerterrein gedurende het kampeerseizoen alleen “niet-vaste” kampeermiddelen zijn toegestaan. Het college en de raad zijn van mening dat eveneens geen afwijking van het bestemmingsplan kan worden verleend.

De vlonders zijn bedoeld ten behoeve van recreatief nachtverblijf en bedoeld om daarop safaritenten te kunnen plaatsen voor recreatief nachtverblijf. De Kaasboerderij stelt dat de vlonders niet als een (een deel van een) bouwwerk kunnen worden aangemerkt, omdat de vlonders los op de onderliggende ondersteuningsconstructie liggen en niet zijn verbonden met de aan weerszijden daarvan geplaatste constructies.

De Afdeling is van mening dat de vlonders bouwwerken zijn waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Daarbij kijkt de Afdeling naar het doel van de vlonders: deze zijn aangevraagd om ter plaatse blijvend te functioneren. Die vlonders kunnen bovendien niet los worden gezien van de kampeermiddelen die daarop komen te staan, zij zijn daarmee functioneel en constructief verbonden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike