Skip to main content

Bospaden geen openbare weg (Wegenwet)

Het Otterlose Bos is door een grondruil met Natuurmonumenten in 2002 eigendom geworden van de stichting Nationaal Park Hoge Veluwe. De stichting heeft verzocht om het deel van de Boveneindseweg dat zich in het bos bevindt en de overige paden in het bos aan het openbaar verkeer te onttrekken. De stichting heeft het verzoek ingediend omdat zij het bos aan het Nationale Park De Hoge Veluwe wil toevoegen. Door de onttrekking kan het bos omrasterd worden en het raster tussen het bos en het park weggehaald worden, waardoor een aaneengesloten natuurgebied met vrije doorgang voor grofwild ontstaat, overeenkomstig het provinciale beleid. De Boveneindseweg is opgenomen op de wegenlegger van 1971, de overige paden in het bos niet. Ten aanzien van de bospaden die niet zijn opgenomen in de wegenlegger, overweegt de Afdeling op 15 juli 2015 (201403207/1) dat door de stichting onweersproken is gesteld dat het hier gaat om louter recreatieve bospaden die grillig en veranderlijk van aard zijn en deels opgaan in de natuur. Onder deze omstandigheden kan naar het oordeel van de Afdeling niet gesproken worden van paden die een functie vervullen ten behoeve van het afwikkelen van het openbaar verkeer. Van een openbare weg is dan ook geen sprake. Een onttrekkingsbesluit is dan ook niet nodig.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco