Skip to main content

Bij tussenuitspraak wel opletten met onderzoeken!

De uitspraak van 16 november 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:3299) is bij lezing niet heel verrassend. Desondanks is het goed om te signaleren. De gemeenteraad heeft het Chw-bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen deel A vastgesteld. In een tussenuitspraak van 7 juli 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1469) heeft de Afdeling geoordeeld dat de planregels ten onrechte geen beperkingen bevatten met betrekking tot het maximum aantal bezoekers voor grote evenementen. De gemeenteraad repareert door een maximum op te nemen van 15.000 bezoekers. Appellant stelt dat dit in strijd is met conserverende karakter van het plan én dat ten onrechte de ruimtelijke effecten wat betreft natuur, geluid en verkeer niet nader zijn onderzocht. Kennelijk – zo volgt uit de uitspraak – was in een aantal onderzoeken die ten grondslag hadden gelegen aan het Chw-bestemmingsplan uitgegaan van 10.000 bezoekers. Het beroep slaagt dan ook, althans voor het geluidsaspect. De gemeenteraad dient alsnog met een geluidsonderzoek te onderbouwen dat bij een groot evenement van 15.000 bezoekers kan worden voldaan aan de geluidsnormen in de planregels (of anders een ander maximum bezoekers voor een groot evenement vaststellen).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco