Skip to main content

Bibob, geen ontnemen van voordeel verkregen uit een criminele activiteit

De uitspraak van 20 september 2017 ECLI:NL:RVS:2017:2556, handelt over de vraag of een omgevingsvergunning terecht is geweigerd op grond van een negatief advies van bureau Bibob.

Wat speelt er?

Appellant heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bedrijfswoning en bedrijfsruimte voor een houtbedrijf. Het bureau Bibob heeft negatief geadviseerd afgegeven omdat ernstig gevaar bestaat dat de aangevraagde vergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten (witwassen). Appellant is veroordeeld wegens uitkeringsfraude in de periode 1999 – 2001 in de gemeente Culemborg en heeft een bedrag ter hoogte van circa € 25.000,- nog niet terugbetaald. De gemeente Culemborg is met appellant overeengekomen dat appellant dit bedrag ook niet hoeft terug te betalen indien hij zich buiten Culemborg vestigt.

De Afdeling is van mening dat het niet terugbetaalde bedrag, ondanks de afspraak met de gemeente, deel uitmaakt van het vermogen dat uit criminele activiteiten is verkregen. De gemeente heeft echter onterecht niet het tijdsverloop tussen de uitkeringsfraude en het besluit op de aanvraag om de omgevingsvergunning meegewogen. Dat is volgens de Afdeling wel relevant omdat het rechtstreekse verband tussen het verkregen voordeel en de benutting daarvan in de loop van de tijd kan afnemen. Naar mening van de Afdeling bestond door het tijdsverloop geen ernstig gevaar meer dat het voordeel met gebruik van de aangevraagde vergunning zou worden witgewassen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike


tags: