Skip to main content

Relativiteit, goed ondernemersklimaat

De uitspraak van de AbRvS van 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2560 gaat over een omgevingsvergunning voor een vrijetijdscentrum Bowlen & Zo op 300 meter afstand van een wokrestaurant. Het wokrestaurant vreest voor daling van haar omzet als gevolg van het nieuwe bowlingcentrum. Het restaurant heeft in beroep een aantal gronden aangedragen waarom het nieuwe wokrestaurant in strijd zou zijn met een goede ruimtelijke ordening. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard, overwegende dat het wokrestaurant alleen concurrentiebelangen heeft en de aangevoerde argumenten niet zijn bedoeld om de belangen van het wokcentrum te beschermen. Daarmee staat volgens de rechtbank artikel art. 8:69a Awb in de weg aan de vernietiging van het besluit vanwege het beroep van het wokcentrum.

In hoger beroep beroept het wokrestaurant zich op het feit dat onder een goede ruimtelijke ordening ook een goed ondernemersklimaat valt. De Afdeling deelt die mening en verwijst daarbij naar eerdere uitspraken (AbRvS 20 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:106, 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1192 en uitspraak van 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1374). Het behouden en herstellen van een uit ruimtelijk oogpunt goed ondernemersklimaat is een ruimtelijk belang. Nu het vrijetijdscentrum kan leiden tot een vermindering van het aantal klanten van het wokrestaurant en daarmee tot een daling van haar omzet en inkomsten strekt een ‘goede ruimtelijke ordening’ mede tot bescherming van de belangen van het wokrestaurant en de pandeigenaar.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike