Bestaande feitelijke situatie bepalend of perceel ligt in bebouwingsconcentratie

18 juni 2021

In de uitspraak van de AbRvS van 16 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1284 gaat het om de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied, herziening april 2019”. Appellant betoogt dat het ontwerpplan ten onrechte niet voor zijn perceel is vastgesteld en dat het besluit onvoldoende gemotiveerd is. De locatie van de beoogde woning is volgens appellant wel onderdeel van een bebouwingsconcentratie als bedoeld in de provinciale verordening.

Gelet op de dichtheid van de bestaande bebouwing op en rondom het plangebied kan het perceel niet worden aangemerkt als liggend in een bebouwingscluster, zijnde een vlakvormige verzameling van gebouwen buiten bestaand stedelijk gebied, en daarmee in een bebouwingsconcentratie. Dat volgens appellant in het verleden een boerderij op het perceel heeft gestaan betekent niet dat er nu sprake is van een bebouwingsconcentratie met meerdere gebouwen. Hierbij betrekt de Afdeling dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een bebouwingsconcentratie, slechts wordt uitgegaan van bestaande bebouwing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.