Paradijsvogels voorkomen nieuwbouw

18 juni 2021

In de uitspraak van de AbRvS van 16 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1258 lag het vaststellingsbesluit van een bestemmingsplan van de gemeente Overbetuwe voor, waarmee het planologisch mogelijk werd gemaakt op een braakliggend terrein 17 woningen te bouwen. Dit leidt tot een uitspraak die wellicht niet opzienbarend is, maar mooi strak gemotiveerd is en daarmee bruikbaar in de praktijk. Naast het perceel waar de woningen moeten komen, bevindt zich een siervogelkwekerij met – in de zomer – ongeveer 1500 vogels. Appellant stelt dat ten onrechte geen rekening is gehouden met de afstand van 30 meter ontleend aan de VNG-brochure tussen zijn activiteit en de afstand tot de beoogde woningbouw.

Allereerst bekijkt de Afdeling of de siervogelkwekerij past in de bestemming. Gelet op omvang wordt de activiteit als bedrijfsmatig aangemerkt. Binnen een woonbestemming past deze activiteit niet.
Ten tweede wordt bekeken of de activiteit overgangsrechtelijk beschermd wordt. Die vraag wordt bevestigend beantwoord nu – kennelijk – is aangetoond dat er sprake is van een onafgebroken gebruik sinds de jaren ’70 van het perceel ten behoeve van de siervogelkweek.

Ten slotte heeft de gemeenteraad nog een “konijn uit de hoed”. Stelling is dat dan misschien het gebruik wel overgangsrechtelijk beschermd is, maar dat de bouwwerken ten behoeve van dat gebruik illegaal zijn opgericht en daar ziet – naar vaste rechtspraak – de overgangsrechtelijke bescherming voor het gebruik niet op. De raad stelt dat handhavend zal worden opgetreden. De Afdeling verwerpt deze stelling. Ten tijde van de vaststelling was geen aanvang gemaakt met handhaving. Bovendien is handhaving bevoegdheid van college en tenslotte is de uitkomst van die eventuele handhavingsprocedure – gelet op tijdsverloop – geen gelopen race. Volgt vernietiging van het vaststellingsbesluit. Dat geen tussenuitspraak wordt gewezen houdt vermoedelijk verband met andere – niet besproken – gebreken aan het vaststellingsbesluit.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.